krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl


PRZYDATNE LINKI:
Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków


 

 

Dokumentacja do zmian w ewidencji gruntów - sporządzana jest w przypadkach, gdy:

- Występuje niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym.
W przypadku gdy oznaczenie działki ewidencyjnej różne jest od oznaczenia w księdze wieczystej (hipotecznej) sporządzany jest RÓWNOWAŻNIK /wykaz synchronizacyjny/. Dokument ten służy zarówno zmianie w ewidencji jak i wprowadzeniu zmian do ksiąg wieczystych

- Nastąpiły zmiany w ewidencji gruntów (np. na skutek procesu inwestycyjnego)
W przypadku inwentaryzacji powykonawczej budynku - następuje zmiana charakteru zaużytkowania terenu.

Grunt na którym wzniesiony został budynek wraz z jego otoczeniem (chodniki wokół, ogródki przydomowe, wjazd do garażu itp. w świetle aktualnych przepisów / stanowi użytek budowlany który po zakończeniu budowy / po inwentaryzacji powykonawczej / zostanie ujawniony w ewidencji gruntów.

Przy inw. Powykonawczej sporządzany jest wykaz zmian gruntowych, który po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi podstawę do dokonania zmian w ewidencji gruntów

krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl