krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl


PRZYDATNE LINKI:
Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków


 

 

Podziały nieruchomość: znajdują się w grupie najczęściej zlecanych prac geodezyjnych z zakresu obsługi nieruchomości. Przy podziałach nieruchomości niezabudowanych (przeznaczonych pod zabudowę) oferujemy pełny zakres prac geodezyjnych, związanych z procesem inwestycyjnym. Czyli: wstępny projekt podziału (jeśli jest wymagany), podział działki, mapę do celów projektowych, wytyczenie budynku ewent. Mediów, skończywszy na inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu inwestycji.

Podział nieruchomości polega na wydzieleniu dwóch lub więcej działek gruntu z jednej działki ewidencyjnej o ustalonym stanie prawnym (objętej jedną księgą wieczystą) Jest to uproszczenie, ponieważ istnieją możliwości podziału działki o nieustalonym stanie prawnym, lecz w związku ze specyfiką naszych usług pominiemy ten temat.

Dzielimy działki rolne i budowlane, zabudowane i przeznaczone pod zabudowę.
Działkę rolną można podzielić w sposób dowolny - jednak tak, by powierzchnia po podziale nie była mniejsza od 20 arów (istnieją wyjątki - kryterium powierzchni nie dotyczy kwestii regulacji granic pomiędzy sąsiednimi działkami lub powiększenia działki sąsiedniej).

Natomiast kwestię podziału działek budowlanych regulują przepisy Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami. Na podział działki budowlanej musi zgodzić się Gmina, na podstawie informacji zawartych w tzw Planie Zagospodarowania Przestrzennego (w formie opinii - tzw. wstępny projekt podziału). Po uzyskaniu tej opinii można dokonać podziału. Tutaj również są wyjątki - podziału można dokonać niezależnie od Planu m. in. gdy: - działka zabudowana jest budynkiem, lub gdy sprawa dotyczy zniesienia współwłasności działki zabudowanej co najmniej dwoma budynkami - szerzej - art. 95 wspomnianej Ustawy.

krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl