krak-geo.pl   krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl


PRZYDATNE LINKI:
Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków


 

 

Wznowienie znaków/wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości: Polega na okazaniu i stabilizacji granic działek ewidencyjnych na gruncie. Prace tego typu wykonuje się w sytuacji, gdy właściciel (strona) nie zna przebiegu granic.
Wznowienie znaków (wyznaczenie punktów) granicznych można wykonać, gdy istnieją dane geodezyjne mogące służyć do wytyczenia na gruncie punktów określających granice nieruchomości z wymaganą dokładnością.
Dane te to archiwalne operaty geodezyjne w których jest informacja o położeniu danego punktu granicznego w postaci miar lub współrzednych.

Gdy danych takich nie ma - czyli w zasobach geodezyjnych istnieje tylko mapa - najczęściej w skali 1 : 2000 - możliwe jest określenie granic w terenie na dwa sposoby:

pierwszy - w procedurze ustalenia granic w trybie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - § 36 i 37 ( Dz.U.nr 38 z dn. 2 maja 2001 r. poz.454 ),

drugi - poprzez wykonanie rozgraniczenia (informacje w dziale Rozgraniczenia nieruchomości)

krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl