krak-geo.pl   krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl


PRZYDATNE LINKI:
Miejskie Biuro Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kraków


 

 

Ustalenie granic: Ustalenie granic wykonuje się, gdy brak jest danych geodezyjnych mogących służyć do wytyczenia na gruncie punktów określających granice nieruchomości z wymaganą dokładnością.
W praktyce czynności wyglądają podobnie jak przy wznawianiu znaków czy wyznaczeniu punktów granicznych, jednak w tej procedurze geodeta nie dysponuje danymi o położeniu punktów granicznych z dokładnością "centymetrową" - po wytyczeniu takiego punktu, jego ostateczne położenie zostaje ustalone wraz ze stronami postępowania.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.28 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków - § 36 i 37 ( Dz.U.nr 38 z dn. 2 maja 2001 r. poz.454 ),

krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl
krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl krak-geo.pl